17 júla, 2023

minút čítania

Všeobecné

KÚPA NEHNUTEĽNOSTI ZAŤAŽENÁ EXEKÚCIOU

V tomto článku Vám vysvetlím čo robiť, ak sme si vyhliadli nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená exekúciou. Pozitívne na tom je, že dnes existuje exekučný register, ktorý eviduje všetky exekúcie vedené voči konkrétnej osobe, či už fyzickej alebo právnickej. Tým pádom si vieme bez akéhokoľvek pričinenia predávajúceho zistiť konkrétneho exekútora, ktorý pohľadávku vymáha.

Prvým krokom by malo byť oslovenie daného exekútorského úradu a komunikácia práve s ním o ďalšom postupe. Je potrebné sa s ním dohodnúť na vyčíslení pohľadávky, napríklad ku koncu daného mesiaca, kde bude presná výška sumy, číslo účtu, kam ju treba uhradiť a prísľub o vystavení potvrdenia o splatení pohľadávky – tzv. kvitancia. Až na základe kvitancie kataster odstráni z listu vlastníctva plombu a nehnuteľnosť je ”čistá”. 

Ak je exekučných poznámok na liste vlastníctva alebo v registri exekúcii viac, treba tento postup zopakovať viackrát, až kým nebudú všetky exekúcie príp. poznámky na liste vlastníctva vymazané. V žiadnom prípade nesmiete vyplácať dlhy predávajúceho pred podpisom kúpnej zmluvy. V prípade bytu musíte mať od predávajúceho všetky dokumenty potrebné k zápisu na kataster (napr. aj potvrdenie o nedoplatkoch od správcu bytového domu) ešte pred samotným vyplatením dlhov.

Kúpa takejto nehnuteľnosti obnáša určité riziká a preto by som neodporúčal tento typ transakcie každému. A čo na to banky? Pre kúpu takejto nehnuteľnosti existuje “iná klientela”. Neexistuje totiž žiadna banka, ktorá by bola ochotná financovať takúto nehnuteľnosť.

V serióznej realitnej kancelárii by sa takáto nehnuteľnosť v ponuke nemala objaviť. V prípade, že sa rozhodnete pre kúpu takejto nehnuteľnosti, obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Autor článku:

Ing. Róbert Bognár

realitný maklér