17 júla, 2023

minút čítania

Všeobecné

SŤAHUJETE SA A MENÍTE TRVALÉ BYDLISKO? KDE VŠADE JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ ZMENU?

Sťahovanie so sebou neprináša len zariaďovanie si novej domácnosti, je spojené aj s nahlasovaním zmeny bydliska príslušným úradom a zmenou osobných dokladov. Na čo všetko by ste okrem povinnosti po nadobudnutí nehnuteľnosti  mali ešte myslieť:

1. Zmena trvalého pobytu

Pre zmenu trvalého pobytu je potrebné navštíviť príslušný obecný alebo miestny úrad, kde si so sebou vezmite výpis z listu vlastníctva, (nie však starší ako tri mesiace) a pre istotu majte so sebou aj titul nadobudnutia nehnuteľnosti, napr. Kúpnu zmluvu, Zmluvu o prevode vlastníctva bytu, Darovaciu zmluvu, Zámennú zmluvu alebo Uznesenie o dedičstve. Na starom pobyte sa nemusíte odhlasovať. Nový úrad automaticky odošle informáciu o zmene bydliska starému úradu. Pôvodný vlastník (ak ide o kúpu nehnuteľnosti) je povinný sa odhlásiť z predávanej nehnuteľnosti.

2. Občiansky preukaz

Po zmene trvalého pobytu budete potrebovať aj nový občiansky preukaz. O nový OP môžete požiadať na príslušnom policajnom inšpektoráte na oddelení dokladov. Starý doklad odovzdáte a nový Vám zašlú na pobočku polície alebo kuriérom. Myslite na to, že je potrebné dodržať zákonnú lehotu 30 dní od dátumu zaevidovania nového bydliska na okresnom úrade.

3. Technický preukaz

V prípade, že ste vlastníkom vozidla a menili ste bydlisko, ste povinný zmeniť ho aj na technickom preukaze. Na príslušnom dopravnom inšpektoráte je potrebné si na tento úkon vopred rezervovať termín.

K zmene je potrebné priniesť staré doklady, a to malý aj veľký technický preukaz a taktiež potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, kde je viditeľné VIN číslo.

4. Sociálna poisťovňa

Po zmene trvalého pobytu ste povinný túto zmenu nahlásiť aj vášmu zamestnávateľovi do 8 kalendárnych dní. Ten za vás už túto skutočnosť nahlási na Sociálnu poisťovňu. V prípade, ak ste živnostník, ste povinný túto zmenu nahlásiť vy sám Socialnej poisťovni, a to taktiež do 8 kalendárnych dní.

5. Zdravotná poisťovňa

Zdravotnej poistovni nie je potrebné nahlasovať zmenu trvalého pobytu. Ak sa však rozhodnete ju nahlásiť, môžete tak urobiť telefonicky alebo elektronicky.

6. Zmena v obchodnom registri

Ak ste konateľ/spoločník v spoločnosti, zmenu adresy je taktiež potrebné nahlásiť do 30 kalendárnych dní. Všetky potrebné informácie ohľadom zmeny údajov v obchodnom registri nájdete na www.justice.gov.sk. Ak máte otázky k zmenám v obchodnom registri, obráťte sa na nášho advokáta na https://advokat-demko.sk/#kontaktny.

7. Zmena v živnostenskom registri

Živnostníci nahlasujú všetky zmeny príslušnému živnostenskému úradu, a to do 15 dní prostredníctvom elektronickej služby Ústredného portálu verejnej správy, ktorá je dostupná na www.slovensko.sk.

8. Ostatné inštitúcie

Pri ohlasovaní zmeny trvalého pobytu netreba zabudnúť ani na mobilného operátora, lekára, banku, poskytovateľa internetu, školu, škôlku (v prípade detí) atď.

Záver

Možno sa zdá, že je toho veľa kam treba zájsť, aby ste to všetko vybavili. Väčšina sa však  dá vybaviť z pohodlia domova e-mailom, prostredníctvom portálov alebo telefonicky.

Autor článku:

Ing. Patrícia Kormaniková