17 júla, 2023

minút čítania

Všeobecné

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA NADOBUDNUTIE A SCUDZENIE NEHNUTEĽNOSTI

Vznik a zánik daňovej povinnosti za nadobudnutie a scudzenie nehnuteľnosti alebo inak povedané, miestna daň.

V tomto krátkom článku vám zhrniem informácie k často diskutovanej téme, a aj napriek tomu zabúdanú administratívnu povinnosť voči mestu, spojenú s nadobudnutím alebo scudzením nehnuteľnosti.

Vznik daňovej povinnosti

Ak akýmkoľvek spôsobom nadobudneme akúkoľvek nehnuteľnosť do osobného vlastníctva musíme to oznámiť mestu alebo obci, v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza. Tlačivo na vznik daňovej povinnosti je potrebné podať najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku po tom, čo sme nehnuteľnosti nadobudli. Následne nám mesto vyrúbi daň, ktorú je potrebné zaplatiť do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Príklad

Ak pán Jozef dňa 17.5.2020 zdedil byt v Košiciach, je povinný najneskôr do 31.1.2021 podať daňové priznanie a zaškrtnúť políčko ,,priznanie,,. Mesto v období od 31.1.2021 spracuje všetky priznania a rozposiela občanom rozhodnutie približne v máji alebo v júni. Po doručení to pán Jozef musí zaplatiť najneskôr do 15 dní.

Zánik daňovej povinnosti

Ak akýmkoľvek spôsobom scudzíme akúkoľvek nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve v danom roku je potrebné najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku túto skutočnosť oznámiť mestu alebo obci. Po tomto termíne mesto alebo obec tieto tlačivá spracuje a už bude vedieť, že občanovi daň nemá vyrúbiť.

Príklad

Pán Jozef v auguste 2021 tento zdedený byt v Košiciach predá a je povinný to oznámiť mestu najneskôr do 31.1.2022 a podať rovnaké tlačivo ako pri vzniku daňovej povinnosti, ale zaškrtne políčko ,,čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,,. Mesto/obec túto žiadosť zaeviduje a Jozef v roku 2022 už miestnu daň platiť nemusí.

Zopár užitočných informácií k téme

Ak si svoju daňovú povinnosť o vzniku a zániku nesplníme, mesto/obec nám môže udeliť pokutu.

Miestna daň sa platí vždy za aktuálny rok.

Ten, kto je v danom roku k 1.januáru vlastníkom nehnuteľnosti je povinný zaplatiť miestnu daň.

Mesto/obec nerozlišuje koľko vlastníkov v danom roku nehnuteľnosť vlastnilo. Daň je povinný zaplatiť ten, kto ju vlastní od 1. januára daného roku.

Dúfame, že Vám tento článok pomohol a predídete tak zbytočným komplikáciám a vyhnete sa nesplneniu si svojich občianskych povinností. Ak si neviete rady, pokojne sa na nás obráťte a pomôžeme Vám s tým.

Autor článku:

Ing. Róbert Bognár

realitný maklér