17 júla, 2023

minút čítania

Všeobecné

POVINNOSTI PO NADOBUDNUTÍ NEHNUTEĽNOSTI

Nadobudli ste nehnuteľnosť, do ktorej sa budete sťahovať? Gratulujeme! Váš sen o vlastnom bývaní sa stal skutočnosťou. No skôr ako si svoje hniezdočko začnete zariaďovať, je potrebné vybaviť pár povinností, ktoré sú spojené s kúpou bytu. Tu je menší prehľad úkonov, na ktoré by ste nemali zabudnúť. 

1. Preberací protokol

Slúži ako doklad o odovzdaní nehnuteľnosti. Mal by obsahovať čísla meračov a číselné stavy plynu, elektriny, teplej a studenej vody, stavy na rozdeľovačoch tepla, teda na jednotlivých radiátoroch a taktiež súpis odovzdaných kľúčov a ich počet (od bytu, vstupnej brány, pivnice, schránky atď..). Protokol musí byť podpísaný predávajúcim aj kupujúcim. Budete ho potrebovať ako pri prepise energií, tak aj pri správcovi bytového domu. 

2. Správca bytového domu

Správcu bytového domu (prípadne spoločenstvo vlastníkov bytov) je dobré navštíviť bezodkladne po podpísaní preberacieho protokolu. Najlepšie je navštíviť ho spolu s predávajúcim. Zo zákona ste kúpou nehnuteľnosti povinný podpísať zmluvu s príslušným správcom. U správcu si môžete nastaviť výšku zálohových platieb. Taktiež sa tu môžete finančne vysporiadať v prípade, že predávajúci byt užíval v čase, keď ste vy už boli novým vlastníkom. Stáva sa to v prípade, ak je predaj bytu podmienený kúpou nového. Tieto skutočnosti by mali byť vždy spomenuté v kúpnej zmluve. 

3. Prihlásenie sa k odberu energií a plynu

Prepis elektrickej energie ako aj plynu u nás v CassaReal za Vás vykonáva maklér, čiže máte o starosť menej. Už pri odovzdaní nehnuteľnosti s Vami maklér podpíše zmenové tlačivo od poskytovateľa/distribútora energií. 

V prípade, ak by ste si to chceli sprocesovať sami na stránke dodávateľov nájdete tlačivo, ktoré je potrebné doručiť do Zákazníckeho centra osobne alebo poštou. Toto tlačivo musí byť podpísané konečným aj novým odberateľom elektrickej energie. Pri tomto prepise je potrebné mať so sebou aj preberací protokol, návrh na vklad, alebo kúpnu zmluvu alebo list vlastníctva. 

SPP: 
https://www.spp.sk/sk/domacnosti/poradenstvo/ako-postupovat-pri-rieseni-konkretnych-situacii/zmena-a-prepis-odberneho-miesta/

VSE: 
https://www.vse.sk/web/sk/domacnosti/zakaznicka-podpora/nahlasovanie-zmien-v-elektrine/ predaj-alebo-prepis 

INNOGY: 
https://www.innogy.sk/web/sk/domacnosti/zakaznicka-podpora/nahlasovanie-zmien/prepis

4. Koncesionárske poplatky RTVS

Každý, kto je evidovaný ako odberateľ elektrickej energie  v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť tieto koncesionárske poplatky (nie je potrebné sa prihlásiť iba v tom prípade, ak už platíte na inom odbernom mieste). Povinnosť prihlásiť sa vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste sa stali odberateľom elektriny (napr. ak ste sa stal odberateľom elektriny 14.1.2022, tak povinnosť platiť úhradu vám vzniká od 1.2.2022). Prihlásiť sa môžete na stránke RTVS https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/zmeny-platitela, alebo na ktorejkoľvek pobočke pošty. 

5. Poplatky za komunálny odpad

Kúpou bytu (resp. zmenou trvalého, prechodného pobytu) vzniká taktiež povinnosť platiť za komunálny odpad. Túto povinnosť vybavíte na miestne príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Lehota na ohlásenie je 30 dní. 

6. Daň z nehnuteľností

Na obecnom alebo mestskom úrade v katastrálnom území, v ktorom sa vaša nehnuteľnosť nachádza, je taktiež vašou povinnosťou nahlásiť sa na platenie daní z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné podať najneskôr do 31. januára v nasledujúcom roku. Čiže, ak ste nehnuteľnosť kúpili 15.01.2022, tak túto povinnosť musíte splniť do 31.01.2023. 

V prípade, ak nehnuteľnosť vlastní viacero spoluvlastníkov, každý z nich podá daňové priznanie do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá počas manželstva (bezpodielové spoluvlastníctvo), tak daňovníkmi sú obaja manželia. Tí ručia za daň spoločne a nerozdielne. V tomto prípade podáva daňové priznanie len jeden z nich. 

7. Poistenie bytu

Z dôvodu ochrany vašej nehnuteľnosti a majetku je dobré myslieť aj na poistenie. Samozrejme, ak ste svoj byt kupovali prostredníctvom hypotekárneho úveru, je poistenie povinnou súčasťou jeho poskytnutia. Z toho dôvodu ho už nemusíte riešiť. No pri kúpe v hotovosti by ste na to nemali zabudnúť. 

Na záver

Teraz je už zrejme jasné, že podpisom kúpnej zmluvy to ešte všetko nekončí a je potrebné vybaviť zopár povinností. Veríme však, že aj tento článok vám pomôže lepšie sa zorientovať, a nezabudnúť na žiaden dôležitý úkon po nadobudnutí nehnuteľnosti. 

Autor článku:

Ing. Patrícia Kormaniková 

Zdroje:

www.spp.sk
www.vse.sk
www.innogy.sk
www.rtvs.sk
www.slovensko.sk
www.kosice.sk